"Valter"

Idemo zajedno

Amira Malkočević kandidatkinja za Gradsko vijeće Tuzla

Spread the love

#GlasajZaŽene: Amira Malkočević kandidatkinja za Gradsko vijeće Tuzla ispred “Tuzlanska Alternativa”

Predstavite se : Ja sam Amira Malkočević rodjena sam 01.09.1967. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje sam stekla u školi Brčanska Malta, završila srednju ekonomsku školu u Tuzli i diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij sam pohađala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radim u Rudniku uglja „Kreka“ već 33 godine. Obavljam poslove Rukovodioca službe finansijskih poslova Rudnika „Šikulje“. Ponosna sam majka dva predivna sina od 30 i 23 godine. Stariji sin radi kao inženjer informatike u Minhenu, a mlađi studira građevinu na Tehničkom univerzitetu u Beču. Politikom se bavim više od 15 godina, i cijelo to vrijeme sam aktivna u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti Grada Tuzla kao i u mnogim nevladinim organizacijama. Najznačajnija borba u mom političkom životu je borba za jednakost spolova.

 

Vaš politički cilj ?
Moj politički cilj prvenstveno se odnosi na jačanje ekonomskog napretka naše lokalne zajednice, samim time i BiH u cjelosti.

Na čemu temeljite Vašu kampanju?
Moja kampanja se temelji na borbi za ekonomski prosperitet naše Tuzle i maksimalno učešće žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Da li pitanje prava žena I položaj žena imaju mjesta u Vašem političkom angžmanu ?
Kako sam naprijed već navela veliki sam borac za prava žena, njihovu jednakost i ravnomjerno učešće u javnom i političkom životu. Svima nama je poznato da nije rijetkost da žene radeći isti posao kao i muškarci budu manje plaćene. Evidentno je i da se na rukovodećim pozicijama nalaze više muškarci kao i u zakonodavnoj vlasti. Mislim da je zaista došlo vrijeme da se to promijeni.

Šta ćete konkretno učiniti za žene kao buduća vijećnica?

Ukoliko dobijem povjerenje građana i budem izabrana za vijećnicu Gradskog vijeća Tuzla, osim ekonomskih pitanja i rješavanja infrastrukturalnih problema što je predviđeno našim programom za mandat 2020. -2024. svoje snage ću usmjeriti u odlučnu borbu za ravnopravnost ženske populacije. Od samog početka mog političkog djelovanja pitanje ravnopravnosti spolova je bilo u fokusu mog djelovanja. Na različite načine, a najviše uz pomoć nevladinih organizacija koje se bave tom problematikom, sam uspijevala animirati pripadnice ženske populacije da se uključe u politički život i borbu za svoja prava. Ubuduće ću još jače i više apelovati na žensku populaciju jer samo one mogu da se izbore, niko im to neće servirati. Porazna je činjenica da veliki broj žene neće ili ne želi da učestvuje u političkom životu i borbi za ravnopravnost. Isto tako, za mene je velika enigma zašto žene na izborima ne žele dati glas ženi, već muškim kandidatima. Svjesni smo da je u ukupnom broju stanovnika BiH zastupljeniji ženski spol. Moram priznati da se na izbornim listama skoro svih političkih partija nalaze žene kandidatkinje, a redovno imaju mali broj mandata u odnosu na muške kandidate. Ja želim da to promijenim, mi moramo to promijeniti. Nesebično ću angažovati sebe u toj borbi u svim narednim godinama moga političkog djelovanja.

 

Mislite li da kampanje poput ove #Glasajzažene imaju uticaja na biračko tijelo?

Predhodnih izbornih godina kao i ove organizacije i udruženja koje se bave promocijom ženskog poduzetništva, njihovog učešća u javnom i privrednom životu, odnosno borbom za njihovu ravnopravnost su davale svoj doprinos u prediizbornoj kampanji. Organizovali su mnoge manifestacije, panel diskusije, okrugle stolove i sl. a sve u cilju da se pomogne kandidatkinjama da osvoje što veći broj glasova na izborima. Moram priznati da je to do sada davalo rezultate. Vjerujem da da kampanje poput ove #Glasajzažene će imati uticaja na biračko tijelo. Sretne smo i zahvalne što nam dajete podršku. Puno nam to znači. Hvala vam.

Vaša poruka biračicama/biračima!
Molim sve punoljetne građane sa pravom glasa u našoj Tuzli da 15.11.2020. obavezno izađu na glasačka mjesta i glasaju. Neka svoj glas daju kandidatima koji će se najbolje boriti za ovaj naš lijepi Grad. Molim vas taj dan ne ostajite kući, ne dozvolite da manji broj stanovnika odlučuje o svima nama. Molim pripadnice ženske populacije da svoj glas daju obavezno ženama. Imaju veliki izbor na izbornim listama. Vrijeme je da se udružimo u našoj borbi i popnemo na tron, gdje nam je odavno mjesto.

Izvor: Ženska vizija