"Valter"

Idemo zajedno

Danas na Trgu Slobode u Tuzli, obilježen 2. april Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Spread the love
U organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Soci Udruženja obilježen, Svjetski dan svjesnosti o autizmu koji  je međunarodno priznati dan i 2. aprila svake godine, države članice Ujedinjenih naroda potiču se da poduzmu mjere za podizanje svijesti o osobama s poremećajem autističnog spektra u cijelom svijetu.
Određen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda “62/139.“ 2007. godine.
Svjetski dan svjesnosti o autizmu predstavlja jedan od samo sedam službenih Dana UN-a specifičnih za zdravlje. Okuplja organizacije koje rade sa osobama s autizmom širom svijeta kako bi pomogle u istraživanju, dijagnostici, tretmanu i prihvaćanja ovih osoba na svim nivoima društva.
„Na Svjetski dan svjesnosti o autizmu prepoznajemo i slavimo prava osoba s autizmom. Ovogodišnje poštivanje odvija se usred javno zdravstvene krize za razliku od bilo koje druge u našem životu – krize koja ljude s autizmom stavlja u nesrazmjerni rizik kao rezultat coronavirusa i njegovog utjecaja na društvo. Osobe s autizmom imaju pravo na samoopredjeljenje, neovisnost i autonomiju, kao i pravo na obrazovanje i zaposlenje na jednakoj osnovi s drugima. Ali raspad vitalnih sistema podrške kao rezultat COVID-19 pogoršava barijere s kojima se osobe s autizmom susreću u ostvarivanju ovih prava. Moramo osigurati da dugotrajni poremećaji uzrokovani izvanrednim situacijama ne rezultiraju ukidanjem prava koja su osobe s autizmom i njihove predstavničke organizacije toliko naporno razvijale. Univerzalna ljudska prava, uključujući prava osoba s invaliditetom, ne smiju biti ugrožena u vrijeme pandemije. Vlade imaju odgovornost osigurati da njihov odgovor uključuje i osobe s autizmom. Osobe s autizmom se ne trebaju nikada suočiti s diskriminacijom kada traže medicinsku njegu. Moraju i dalje imati pristup sistemima podrške potrebnim da ostanu u svojim domovima i zajednicama u vrijeme krize, umjesto da se suoče s izgledima prisilne institucionalizacije. Prava osoba s autizmom moraju se uzeti u obzir u formuliranju svih odgovora na virus COVID-19. Na Svjetski dan svjesnosti o autizmu, ostanimo zajedno, podržimo jedne druge i pokažemo solidarnost s osobama s autizmom.
– António Guterres“
Prof. Alma Dizdarević je na kraju dodala da Vlade imaju odgovornost osigurati pristup sistemima podrške poticanja razvoja i kontinuiranog tretmana, jer jedan dan u izolaciji za djecu i osobe sa poremećajima autističnog spektra se ne može nadoknaditi NIKADA! Djeca sa autizmom ne mogu čekati!