"Valter"

Idemo zajedno

GRAĐANSKA INICIJATIVA: NAŠE JE PRAVO NA ČIST ZRAK

Spread the love

Obećajte i ispunite!
NAŠE JE PRAVO NA ČIST ZRAK

Masovna građanska inicijativa “Naše pravo je čist zrak” okuplja 18 organizacija civilnog
društva iz Tuzle u borbi za smanjenje zagađenja zraka.
Zagađenje zraka je oblik ekološkog nasilja koje je usmjereno protiv svih nas. Institucije
svojim nečinjenjem da riješe problem zagađenja zraka ugrožavaju kolektivno zdravlje
svih nas.
Visoke koncentracije zagađujućih materija u zraku skraćuju naše živote a od naše djece
prave hronične bolesnike. Naša budućnost ne smije biti budućnost bolesnih i
nemoćnih.
U današnjoj pandemiji covid 19 infekcije zagađenje zraka direktno ubija građane.
Pozivamo pojedinačne kandidatkinje i kandidate i političke partije da nam se pridruže
u borbi protiv ekološkog nasilja i pokažu da su na strani građana. Sada imaju priliku da
se u svojoj predizbornoj kampanji i istupima založe za dokidanje ekološkog nasilja.
Tražimo od njih da preciziraju konkretne aktivnosti koje će poduzeti da bi smanjili
zagađenje zraka u našem gradu. Obećano budno pratimo.
Od kandidatkinja i kandidata za gradonačelnika i Gradsko vijeće zahtijevamo da:
1. jasno iznesu plan kojim će se smanjiti zagađenje iz individualnih ložišta.
2. prihvate obavezu uvođenja redovnog inspekcijskog nadzora u individualnim
stambenim objektima kako bi se implementirala Odluka o dimnjačarskim
djelatnostima.
3. prihvate obavezu trošenja godišnjeg iznosa kojeg Grad dobija od TE Tuzla na ime
naknada za štetni uticaj na okoliš na finansiranje projekata koji će direktno uticati
na smanjenje zagađenja zraka.