"Valter"

Idemo zajedno

Informativni centar za osobe s invaliditetom “Lotos” Tuzla u Narodnom pozorištu u Tuzli predstavio  predstavu/forum-teatar: “Tišine”

Spread the love
Informativni centar za osobe s invaliditetom “Lotos” Tuzla u Narodnom pozorištu u Tuzli predstavio  predstavu/forum-teatar: “Tišine”.
Predstavu su odigrale članice Foruma žena s invaliditetom Tuzlanskog kantona.
Tema predstave je posvećena nepovoljnom položaju i životnim situacijama koje doživljavaju žene s invaliditetom u 4 scene, kroz prikaz diskriminacije u svakodnevnom životu i nedostatka podrške koja bi ženama i djevojkama s invaliditetom omogućila da imaju kvalitetan i dostojanstven život.
Predstava simboličnog naziva “Tišine” je nastala iz želje žena i djevojaka s invaliditetom da progovore o svojim “tišinama”, o vladajućim stereotipima okruženja, društva i porodice i o doživljenim različitim vrstama nasilja kojem su često izložene, a o čemu se još uvijek nedovoljno govori.
S obzirom da je predstava u obliku forum-teatra te je i publika, koju su sačinjavali srednjoškolci sa profesprima više srednjih škola Tuzle i članovi udruženja osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona su uključeni u aktivno učešće u pojedinim dijelovima predstave, a u drugom dijelu su posjetioci iz publike imali priliku da preuzmu uloge i utiču na tok radnje.
O predstavi su nešto više kazale članice Udruženja IC “Lotos” Tuzla, Adisa Kišić i Zinaida Bašić: