"Valter"

Idemo zajedno

Klub Socijaldemokrata BiH (SDBiH): S A O P Š T E NJ E   Z A  J A V N O S T

Spread the love

S A O P Š T E NJ E   Z A  J A V N O S T


Klub Socijaldemokrata BiH (SDBiH) u Skupštini TK na današnjoj sjednici podnio je inicijativu da se zabrani stranačko zapošljavanje najbližih srodnika i funkcionera u institucije čiji je većinski osnivač Tuzlanski kanton.

Nova skupštinska većina predvođena SDP-om i PDA odbila je pomenutu inicijativu, te su time pokazali šta je pravi cij tzv. “ekspertne Vlade TK”, pored ekspresne smjene Upravnih odbora.

Prošla Vlada TK u budžetu je ostavila suficit od 2 miliona KM, te je Klub SDBiH podnio i inicijativu da se iz suficita budžeta izdvoje sredstva za nabavku vakcina protiv COVID-19 za građane TK. Međutim, i ova inicijativa predvođena zastupnicima SDP-a i PDA je odbijena.

Press služba SDBiH