"Valter"

Idemo zajedno

KO SDP BiH Tuzla: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Spread the love

Kantonalni odbor SDPBiH Tuzla: Teret donošenja spornih Odluka o prekidu mandata je na članovima Školskih odbora

Aktuelna vladajuća većina u Skupštini TK naredne sedmice planira smjenu direktora/ca osnovnih i srednjih škola u TK, a cjelokupan teret donošenja spornih Odluka o prekidu mandata isporučuje se članovima Školskih odbora.

Pozivajući se na odluku Ustavnog suda, svjesni njenog sadržaja, upravo istu grubo krše u samom njenom meritumu. Povreda ljudskih prava i jednakosti pred Zakonom upravo se narušava implementacijom Zakona o obrazovanju TK, o čemu će svakako konačnu riječ dati nadležni organi.

Pozivamo nadležno Tužilaštvo da na osnovu odluke Ustavnog suda, presuda Općinskog suda u Tuzli i svih drugih zakonskih i pravnih normi preispita Odluke koje će u narednom periodu biti donesene.

Članovima školskih odbora predlažemo da prikupe objektivne pravne savjete, budu svjesni prava i odgovornosti koje imaju i zapitaju se zašto Skupštinska većina na sebe nije preuzela odgovornost donošenja Odluka o prekidu mandata aktuelnih direktora? Oštećeni će, u prvom koraku, odgovornost za povredu svojih prava tražiti od donosioca Odluke o prekidu mandata.

Brutalan linč, milionske štete za koje ste pokušali da nas optužite, nakon sudskih sporova koje ste pokrenuli i o kojima ste toliko mnogo govorili najčešće stanu u jednu jedinu rečenicu: “Odbija se u cjelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev”!

Za razliku od pojedinih vaših kadrova, samoproglašenih vladara škola, ponosno ističemo dostojanstven i odgovoran rad aktuelnih direktora škola koji su prije svega za godinu dana pokazali da može drugačije, profesionalno i ljudski. Zahtjevi ranijih direktora su uredno zaprimljeni kroz protokol škole, a podsjećamo vas da ste vi službena lica škole slali na prinudna bolovanja i ograničavali pristup školama.

Dovoljna je bila i godina dana mandata da počnemo mjenjati paradigmu upravljanja školom.

Služba za informisanje

KO SDP BiH Tuzla