"Valter"

Idemo zajedno

Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić za smještaj migranata u šatorska naselja van Tuzle

Spread the love

Danas u posjeti Tuzli ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić, razgovarao  sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem o migrantskoj problematici i dislokaciju migranata van Grada Tuzle. Poslije su nastavljeni razgovori o istoj problematici sa premijerom TK-a Denijalom Tulumovićem i članovima Vlade o rješavanju smještaja migranata van Tuzle. Poslije razgovora u Vladi kratko su se obratili medijima sa porukom, da su zbog nedovoljno sredstava migrante smjestiti u šatorska naselja van Tuzle, lokacija nije još pronađena a trebala biti u što skorije vrijeme.