12. svibnja 2021.

"Valter"

Idemo zajedno

Na Medicinskom fakultetu Univetziteta u Tuzli predstavljena knjiga “Poremećaji svijesti u Neurologiji”

Večeras na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli predstavljena naučna knjiga “Poremećaji svijesti u neurologiji” autora doktora sa UKC-a Tuzla,  Zikrije Dostovića, Dževdeta Smajlovića, Omera Ć Ibrahimagića i Ernestine Dostović. Nešto više o knjizi rekli su recenzenti dr. Enver Tupković, dr. Mirjana Vidović, također za promociju ove knjige na ovom Fakultetu zahvalila se autorima dekanesa Fakulteta dr. Selmira Brkić, potom prisutnim su se obratili i autori ove knjige.

Spread the love

Salon tepiha