"Valter"

Idemo zajedno

Na Medicinskom fakultetu Univetziteta u Tuzli predstavljena knjiga “Poremećaji svijesti u Neurologiji”

Spread the love

Večeras na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli predstavljena naučna knjiga “Poremećaji svijesti u neurologiji” autora doktora sa UKC-a Tuzla,  Zikrije Dostovića, Dževdeta Smajlovića, Omera Ć Ibrahimagića i Ernestine Dostović. Nešto više o knjizi rekli su recenzenti dr. Enver Tupković, dr. Mirjana Vidović, također za promociju ove knjige na ovom Fakultetu zahvalila se autorima dekanesa Fakulteta dr. Selmira Brkić, potom prisutnim su se obratili i autori ove knjige.