"Valter"

Idemo zajedno

Na Trgu slobode u Tuzli obilježen Evropski dan samostalnog života

Spread the love

Jučer 5. maja uličnom šetnjom i na Trgu slobode u Tuzli, članovi Informativnog centara za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla  su obilježili Evropski dan samostalnog života.
Aktivistice i aktivisti Informativnog centra za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla i ove godine,
između ostalih programskih aktivnosti, povodom 5. maja – Evropskog dana samostalnog života,
žele podsjetiti na pravo na samostalan život i važnost samostalnog života za osobe sa
invaliditetom.
Cilj organizacije ovog događaja je simbolično obilježavanje i promovisanje ideje samostalnog
života, što predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, kako bi jednake mogućnosti,
dostojanstven i kvalitetan život bio omogućen svima podjednako.
Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom koja u članu
19 jasno obavezuje države potpisnice na osiguravanje uslova kako bi osobe s invaliditetom
živjele neovisno i ispunjeno. Države moraju osigurati da osobe s invaliditetom imaju istu slobodu
izbora kao i drugi ljudi o tome kako žive, da imaju kontrolu nad svojim životima i da budu dio
svoje zajednice.
Međutim, osobe s invaliditetom u našem društvu se suočavaju sa diskriminacijom i
predrasudama u svim sferama života, što doprinosi njihovoj isključenosti iz društvenih tokova i
kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava.
Žele ukazati na potrebu osiguravanja ključnih preduslova kako bi osobe s invaliditetom
ostvarile samostalan život, među kojima su različiti faktori okruženja poput arhitektonske pristupačnosti, pristupa informacijama, obrazovanju, zapošljavanju, adekvatnoj
zdravstvenoj zaštiti, personalne asistencije i dr.
Samostalan život podrazumijeva omogućen pristup svim uslugama koji će osobama s
invaliditetom biti na raspolaganju, pristupačne svima i pružane na temelju jednakih mogućnosti,
što će u velikoj mjeri uticati na stvaranje boljeg društva u kojem će prava svih biti poštovana
podjednako.

Povodom obilježavanje Evropskog dana samostalnog života medijima su se obratili : Adisa Kišić, Selma Plančić, Enisa Deliomerović i Dževad Selimović svi članovi IC “Lotos” Tuzla.