"Valter"

Idemo zajedno

Nove metode spašavanja života, cilj je kardiologa na UKC-u Tuzla

Spread the love

Glavni cilj ljekara kardiologa UKC Tuzla je spašavanje života pacijenata je brzim novim metodama intervencije
Prolazeći putem JZU UKC Tuzla svakodnevno smo svjedoci da veliki broj građana čekaju pred Internom klinikom  da im se pruži jedan vid pomoći. To je Dnevna bolnica za interne bolesti koja ima za cilj pružanje kompletne zdravstvenih usluga u oblasti dijagnostike i pretrage bez dugog čekanja. Zasigurno je da je u ovo vrijeme virusa COVID-19 povećan broj pacijenata koji se žale na sve veća oboljenja srca, pa smo posjetili šefa Odjeljenja za kardiologiju Interne klinike UKC Tuzla, mr.med.sci.internistu kardiologa Elnura Smajića.


Prema njegovim riječima Odjeljenje za kardiologiju raspolaže sa 60 bolesnikovih postelja. Bavi se neinvazivnom dijagnostikom i liječenjem kardioloških oboljenja, pomoću ergotesta, holter i UZ srca, a od invazivnih metoda se koristi transczofagusni UZ srca kojim su bolja vizueliziranja strukture i metoda u pripremi srčanih mana za operativni zahvat, kao i postoperativnu evaluaciju istih, kaže dr.Elnur Smajić, te ističe: – U ovo vrijeme pandemije bio je otežan pristup zdravstveni ustanovama, ali ko je trebao dobiti pomoć i dobio je. Radili smo sa od 50 do 60 ležećih pacijenata, svi su bili teškog stanja. Pregledi su obavljani kroz kabine i ambulante, ali smo opet dostigli skoro nivo iz 2019 godine, jer je ta godina specifična, -ističe dr.Elnur Smajić te dodaje : – Radili smo i sa manjim brojem medicinskog kadra i doktora i medicinskog osoblja. Najčešći su bili pacijenti sa bolestima infarkta, srčane slabosti, poremećaj ritma srca. Nije bitna životna dob jer imamo i mlađe dobne skupina sa akutnim koronarnim sindromom koji su oboljeli sa 30 -40 godina od stresa. Odjeljenje kardiologije je danas prepoznato po novoj ehokardiološkoj proceduri, a riječ je o ehokardiološkom mjerenju naprezanja miokarda. Kako ističe dr. Smajić, značaj ove metode je što se vrši pregled oštećenja srca, moći ćemo na vrijeme otkriti promjenu na srcu i reagirati. Ako otkrijemo na vrijeme biće omogućeno na vrijeme da možemo intervenisati i spriječiti da se bolest ne proširi.
Šef  Odjeljenja kardiologije dr. Smajić ističe, da je trenutno zaposlenih 30 medicinskog osoblja, 10 specijalista ljekara i jedan specijalizant, a nedostaje nam i ljekara i medicinskih tehničara i sestara.
Uprkos pandemiji postigli smo dobre rezultate, uveli smo novu metodu iz oblasti ultrazvuka srca iz oblasti interne medicine. Za pacijente je omogućeno da obave niz specijalističkih pregleda uz konsultaciju sa ljekarima različitih specijalnosti i subspecijalnosti. Svaki dan je u bolnici angažovan je tim 5 ljekara i medicinskih tehničara što omogućuje što bolju dijagnostiku i pretrage iz oblasti interne medicine za pacijente , te da se i obavi niz specijalističkih pregleda.
Razgovor vodila: Duška REBIĆ