"Valter"

Idemo zajedno

Podaci o prihodima UIO otkrili ekonomsku premoć Federacije nad RS

Spread the love

FBiH je u ovom momenutu, u ekonomskom smislu za RS ono što je Zapadna Njemačka bila za Istočnu Njemačku.

– U prvih deset mjeseci ove godine na Jedinstveni račun UIO BiH, po osnovu indirektnih poreza, uplaćeno je rekordnih 6,9 milijardi KM.

S obzirom na težnje vlasti RS predvođene Miloradom Dodikom da se ugasi UIO BiH, interesantno je vidjeti koliko su u rekordnoj naplati učešća imali entiteti te koliko je kojem entitetu pripalo sredstava u krajnjoj raspodjeli.

Porezna uprava Federacije BiH, odnosno porezni obveznici Federacije BiH u prvih deset mjeseci uplatili su 4,568 milijardi KM javnih prihoda. To je duplo više u odnosu na Poresku upravu RS koja je u prvih deset mjeseci na račun javnih prihoda prikupila 2,257 milijardi KM.

S druge strane, kada su dva entiteta u pitanju, posebno je interesantan podatak o krajnjoj raspodjeli koji pokazuje da je Federacija BiH aktuelnim nepravednim koeficijentom na većem gubitku. Tako je od prikupljenih 6,9 milijardi KM javnih prihoda, Federaciji BiH raspoređeno tri milijarde i 105 miliona KM, a Republici Srpskoj milijarda i 714 miliona KM.

To znači da je Federaciji BiH na račun UIO u prvih deset mjeseci uplatila 1.463 milijardi KM više nego što joj je raspodjelom vraćeno. S druge strane, RS je uplatila 534 miliona KM više nego joj je vraćeno krajnjom raspodjelom. Ovdje treba dodati i da je za finansiranje državnih institucija u prvih deset mjeseci raspoređen iznos od 644 miliona KM, a Brčko distriktu 172 miliona KM.

Ovo je konkretnan dokaz da je Federacija BIH danas ekonomski pokretač cijele BiH, jer od svojih upata u suštini finansira ne samo sebe već i državu, I dobar dio Brčko Ditrikta.

Vijesti.ba