"Valter"

Idemo zajedno

Povodom 8. marta u Tuzli održan protest žena Tuzle i šetnjom gradom uputili zahtjeve

Spread the love
Jučer povodom 8. Marta, žene i omladina iz više udruženja i organizacija u Tuzli okupljanjem na Trgu Slobode te  šetnjom gradom do platoa ispred kipova Ismet i Meša završen Osmomartovski marš  “SOLIDARNO!”.
Učesnici ovog marša transparentima i glasnim protestima pročitali su zahtjeve prema organima vlasti u Bosni i Hercegovini i rješavanjezahtjeva koje će biti dostavljeni svim dijelovima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Mi: žene, radnice, majke, sestre, supruge, kolegice, partnerice, studentice, porodilje, političarke, penzionerke, Romkinje, domaćice, LBTI žene, žene sa invaliditetom, vjernice, ateistice na današnji Dan žena:
Zahtijevamo poštivanje brojnih međunarodnih konvencija (Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije, Istanbulska konvencija, Pekinška deklaracija, Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom) i usvojenih zakona (Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o zabrani diskriminacije, zakona o zaštiti od nasilja u porodici) koje su mrtvo slovo na papiru. Sve mi se suočavamo svakim danom sa sve većim isključivanjem u procesu donošenja odluka. U naše ime se donose zakoni koji se ne provode i ne doprinose prosperitetu, napretku i boljitku života.
Zahtjievamo žene u Ustavu, politici i na rukovodećim mjestima.
Zahtijevamo obezbjeđenje jednakih mogućnosti i dostojanstven život bez nasilja za sve.
Zahtijevamo ukidanje diskriminacije nad ženama i prepoznavanje različitih potreba žena.
Zahtijevamo ukidanje višestruke diskrimincije koju doživljavaju žene sa sela, žene sa invaliditetom, Romkinje, LBTI žene, samohrane roditeljke….
Zahtijevamo iste mogućnosti za dobijanje posla, dostojanstven rad i jednaku platu.
Zahtijevamo život u kojem žene ne dobijaju otkaz radi trudnoće.
Zahtijevamo jednake porodiljske naknade.
Zahtijevamo da se ubistva žena ne nazivaju tragičnim završetkom ljubavne priče nego femicidom.
Zahtijevamo ravnopravno mjesto u političkim strankama, izborima i funkcijama.
Zahtijevamo da se prepozna važnost uloge zene u kulturi sjecanja; imenovanjem ulica sa ženskim predznakom, obilježavanjem 8. decembra kao dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH.
Zahtijevamo da naša prava prestanu biti mrtvo slovo na papiru.
Organizatori/ce: Amica Educa, Bolja budućnost, HO Horizonti, Ženska vizija, Viva Žene, TOC, Islamic Relief, UG Lotos, Revolt, Vijeće za rodnu ravnopravnost _ Univerzitet u Tuzli.