"Valter"

Idemo zajedno

Predstavljena studija “TUZLA PAMETAN GRAD – GRAD BUDUĆNOSTI”

Spread the love

Danas, 24.01.2023. godine, je predstavljena studija “Tuzla pametan grad – grad budućnosti” koja daje
osnovne smjernice u kojem pravcu grad Tuzla treba da se razvija da bi postao pametan grad. Pametan
grad je onaj grad koji koristi digitalne tehnologije kako bi svoje svakodnevne aktivnosti učinio
produktivnijima- s manje troška, nudeći time kvalitetnije usluge svojim građanima, te stvarajući pogodno
tlo za nove investicije, privredni rast, ali i kvalitetniji i privlačniji život.
Studiju je izradio Centar za ekologiju i energiju, u partnerstvu sa EDUTUS Univerzitetom iz Budimpešte i
u saradnji sa Gradom Tuzla.
„Tehnološke inovacije proteklih su godina preplavile svijet, a iz poslovnog se aspekta
inovacijama daje posebna pažnja s obzirom da se radi o strateškom faktoru za poslovanje.
Tehnološke inovacije postale su važan dio i privrednog razvoja na državnim nivoima, s
obzirom da predstavljaju razvojni preduslov. Tehnološke inovacije svoje mjesto pronalaze i u
urbanim sredinama. Razvoj tehnologije i trendova kao i sve veća urbanizacija pred gradove je
stavila nove izazove 21. stoljeća. Sve više se razvijaju pametna rješenja s ciljem da riješe neka
od najkompleksnijih problema s kojima se savremeni gradovi susreću. Konkurentnost i
održivost svakog grada neophodni su, a moguće ih je postići jedino integrisanjem različitih
razvojnih dimenzija poput ekonomije, brige za okoliš, mobilnosti, ljudi i upravljanja gradom.
Sposobnost ovakve integracije moguća je upotrebom koncepta pametnog grada. Stoga ova Studija ima
veliki značaj za grad Tuzlu i njen budući razvoj ka pametnom gradu“, rekao je dr.sc. Zijad Lugavić,
dip.oec.
Na predstavljanju studije su se okupili predstavnici javnih komunalnih preduzeća, javne uprave,
obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, građana i medija, te se nakon prezentacije studije
diskutovalo o mogućnosti nastavka aktivnosti koje će doprinijeti da Tuzla postane pametan grad.
„Ova Studija daje odlične osnove za izradu strategije Tuzla pametan grad. Strategija će dati ključne
elemente misije, vizije i operativne ciljeve razvoja grada, tako da je preporuka da Grad Tuzla u narednom
periodu planira izradu ove strategije“, istakla je Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju.
Studiju “Tuzla pametan grad – grad budućnosti” je finansirao Zeleni centar Zapadnog Balkana kroz
projekat Univerziteta Edutus, uz podršku Vlade Mađarske.