"Valter"

Idemo zajedno

Prof. dr. sci Devleta Balić: Liječenje neplodnosti tokom pandemije korona virusa

Spread the love

U danima kada se cijelo covječanstvo različitim mjerama radi na suzbijanju širenja i zaustavljanju pandemije sa Corona virusom došli smo u situaciju da u tom interesu druge medicinske procedure odgodimo.

To se između ostalog odnosi i na postupke liječenja neplodnosti. Kao Centar koji se bavi upravo tim problemima i kao liječnik osjećala sam potrebu da se tim pacijentima na ovakav način obratim.

Još početkom marta mjeseca kada smo uvidjeli da se tok infekcije Corona virusom ne moze kontrolisati, ne samo u našem Centru nego i u cijeloj Evropi i šire, postupci liječenja neplodnosti su odgođeni. Od strukovnih udruženja koji nam daju smjernice je preporučeno da se završe započeti postupci i zamrzavanjima embriona i da se ne započinju novi. Iz tog su izuzeti samo slučajevi hitne potrebe zamrzavanja sjemena ili jajnih celija kod potrebe za liječenjem malignih bolesti.

Razloga za to je više:

  • Nije poznato da li infekcija Corona virusom može uticati na tok postupka.
  • Ne raspolažemo sa pouzdanim podacima da li postoji mogući uticaj na embrione, razvoj rane trudnoće i štetno djelovanje na plod?
  • Takoder pored tih razloga treba se pridržavati mjera socijalnog distanciranja što za liječenje neplodnosti i nije baš lako izvodljivo.
  • Kvaliteta izvođenja postupaka se može dovesti u pitanje jer zbog potencijalnih problema u komunikaciji, nije pouzdan promet i dostava sredstava iza same postupke kao što su specijalno laboratorijsko posuđe i mediji u kojima se gaje embrioni.
  • Dosadašnja znanja o mogućem uticaju infekcije Corona virusom na trudnoću su oskudna i vezu se za objavljivanje manjeg broja slučajeva.

Istina, među njima nije potvrđeno da se virus prenosi tzv. vertikalnim prenosom sa majke na plod , ali je objavljeno više slučajeva novorođenčadi inficiranih Corona virusom.

To ne znači da smo mi zaboravili na naše pacijente. Sama priprema za postupke vantjelesne oplodnje kao i za druge vidove liječenja neplodnosti, ima učinak na pozitivan ishod. Iz tog razloga želimo našim pacijentima ukazati da se u ovom vremenu upravo tome mogu posvetiti. Pri tome mislim na higijensko-dijeteski režim, fizičku aktivnost i redukciju tjelesne težine npr.
U ovom vremenu dok sačekamo nove preporuke i steknemo nova saznanja i dalje smo vam na raspolaganju za preglede, konsultacije i sve druge vidove pripreme za uspješan ishod liječenja neplodnosti.

Znamo da je mnogim parovima vrijeme vrlo bitan faktor i to ćemo svakako imati u vidu da čim se steknu uslovi mi budemo pripremljeni da naše procedure nastavimo dalje.

Video prilog: