"Valter"

Idemo zajedno

Projekat I.C. “Lotos” Tuzla: “Unapređenje položaja žena sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini – smanjenje diskriminacije i nasilja”.

Spread the love

Žene s invaliditetom su posebno osjetljiva kategorija i često su suočene s višestrukim preprekama u društvu. Izložene su višestrukoj diskriminaciji, na temelju spola i invaliditeta i ne ostvaruju u potpunosti svoja osnovna prava.
Biti žena s invaliditetom u BH društvu predstavlja svakodnevnu borbu sa izazovima i teškoćama koje pred njih postavlja neprilagođen sistem, nepostojanje sluha, razumijevanja i odgovornosti ključnih aktera zajednice.
Informativni centar za osobe s invaliditetom “Lotos” Tuzla je prepoznao potrebu jačanja rada na poboljšanju položaja i kvalitetnog i dostojanstvenog života žena s invaliditetom, te realizuje projekat “Unapređenje položaja žena sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini – smanjenje diskriminacije i nasilja”.
Projektom se žele postići promjene u oblastima izgradnje kapaciteta organizacija, osnaživanja žena sa invaliditetom i poštivanja zakonske regulative koja štiti prava žena sa invaliditetom, kroz jačanje liderskih i zagovaračkih kapaciteta žena s invaliditetom za borbu protiv nasilja i diskriminacije.
I.C. “Lotos” će u naredne tri godine intenzivno zagovarati poboljšanje sistemskog odgovora na pitanje nasilja nad ženama sa invaliditetom, kao i na individualnom jačanju žena. U okviru projekta se provodi mentoring program za žene koje su prošle trening individualnog jačanja.
Cilj mentoring programa je upoznavanje sa organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjem ljudskih prava sa naglaskom na zaštitu od nasilja i podršku marginaliziranim ženama, unapređenje zagovaračkih kapaciteta, kao i sticanje drugih vještina poput timskog rada, organizacijske administracije i procedura i slično.


Projekat implementira I.C. “Lotos” Tuzla u partnerstvu sa Threshold Association /Kynnys ry iz Finske.