"Valter"

Idemo zajedno

Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2. septembra 2022. otvara izbornu kampanju u Tuzlanskom kantonu

Spread the love

Kantonalna organizacija Stranke za Bosnu i Hercegovinu, otvarana izbornu kampanju za Opće izbore
2022. godine na dan 02. 09. 2022. godine sa početkom u 18:00 sati u konferencijskoj Sali hotela
„Salis“ Tuzla.

Prisutnim će se predstaviti kandidati sa izborne liste, te obratiti nosioc liste za
Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirnes Gušić, nosioc liste za zastupnički dom Parlamenta
FBIH (Izborna jedinica 403) Admir Čavalić, te nosic liste za parlamentarnu Skupštinu BIH
(Izborna jedinica 515) prof. dr. Sead Selimović.
Takođe, prisutnima će se obratiti potpredsjednik SBIH Admir Hrustanović, član
predsjedništva SBIH Asmir Hasić, te predsjednik Glavnog odbora SBIH Zoran Jovanović.