"Valter"

Idemo zajedno

Svečani prijem brucoša na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Spread the love
Dekan dr.sci. Meldina Kokorović Jukan – svečano obraćanje:
Nastava na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na prvom, integriranom prvom i drugom, drugom i trećem ciklusu studija u zimskom semestru akademske 2020/21. godine organizovana je na klasičan način koji podrazumijeva fizičko prisustvo i interakciju studenata i nastavnika/saradnika kao i kombinovano: klasičnim načinom i kao nastava na daljinu, u zavisnosti od broja studenata na studijskoj godini, broja grupa za vježbe, broja studenata u grupi za vježbe, u skladu sa raspoloživim prostorom, te svim specifičnostima i zahtjevima studijskih programa fakulteta/Akademije, uz primjenu važećih epidemioloških mjera i preporuka nadležnih organa.