"Valter"

Idemo zajedno

Utvrđen Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu

Spread the love

Na 14. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle, održanoj u utorak, 14.12.2021. godine, razmatrani su  i utvrđeni prijedlozi Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2022. godine, Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2022. godine, te Obrazloženja Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.2022. – 31.12.2022. godine.

Suada Isaković, pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije, istakla je slijedeće: „Na današnjoj sjednici Kolegija, gradonačeknik je utvrdio prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu. Kao što je poznato, Gradsko vijeće je krajem oktobra utvrdilo Nacrt Budžeta koji je uključen u javnu raspravu koja je trajala 25 dana i u periodu javne rasprave pristigao je  značajan broj novih inicijativa i prijedloga. Nakon sagledanih prijedloga izrečenih u postupku javne rasprave, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, gradske službe zajedno sa gradonačelnikom su predlagale nove pozicije , a sve u skladu sa nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave. U skladu sa raspravom vijećnika prilikom utvrđivanja Nacrta budžeta, nastojalo se ispoštovati što je moguće više prijedloga, u smislu da građani grada Tuzle dobiju što kvalitetnije usluge iz nadležnosti Grada, iz svih oblasti.

Budžet Grada Tuzle, odnosno njegov prijedlog za 2022. godinu iznosi 68.480.000KM i veći je za 16.202.000KM ili oko 31% u odnosu na utvrđeni Nacrt. Ovakvo povećanje Budžeta u odnosu na utvrđeni Nacrt je posljedica novih revidiranih projekcija koje je Grad Tuzla dobio u 11. mjesecu od Ministarstva finansija u pravcu povećanja prihoda po osnovu PDV-a i poreza na dohodak.  U ovoj i narednoj godini ukupno ovi prihodi se predviđaju u većem iznosu, od oko 5.500.000 KM, što je dalo mogućnost izvršnoj vlasti da predloži novu poziciju u Budžetu ili da poveća postojeće pozicije.

Također, u Budžet 2022. godine uključena su i sredstva iz Budžeta tekuće 2021. godine, koja nisu mogla izraznih razloga biti realizirana. Najviše sredstava iz Budžeta 2022. godine predviđeno je za oblast komunalne infrastrukture, oko 47% Budžeta je predviđeno da se uloži u izdvajanja u komunalnu infrastrukturu, bilo da se radi o tekućem održavanju komunalne infrastrukture ili o novoj gradnji i rekonstrukciji, a u apsolutnom iznosu to je oko 32.500.000KM. Ono što smo uključili u naš Budžet u iduću godinu, a što je veoma značajno za naš grad je da ćemo dobiti značajna sredstva od Nogometnog saveza BiH, odnosno Grad Tuzla će sufinansirati rekonstrukciju terena na stadionu Tušanj, čija je ukupna vrijednost oko 2.500.000KM, a Grad Tuzla će učestvovati sa 20% u realizaciji tog projekta, sa oko 500.000KM. U Budžetu su predložena i sredstva za stvaranje preduslova za širenje kapaciteta u predškolskoj ustanovi Obdanište „Naše dijete“ , odnosno za završetak objekta obdaništa u naselju Slavinovići, čime će se stvoriti uslovi da svi roditelji koji žele da njihova djeca borave u predškolskoj ustanovi to i ostvare, kada se završi ovaj objekat. Sredstva za sport na nivou Grada Tuzle također su povećana, kao i davanja za nesmetano funkcionisanje određenih javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Tuzla. Nakon što je gradonačelnik utvrdio ovaj prijedlog, on će biti upućen Gradskom vijeću na usvajanje i razmatranje i mi se nadamo da ćemo u ovoj budžetskoj godini, odnosno u mjesecu decembru, na narednoj sjednici Gradskog vijeća imati blagovremeno usvojen Budžet i da nećemo imati problem koji smo imali ove godine, kada je Budžet, zbog pomjeranja održavanja lokalnih izbora, usvojen tek krajem mjeseca februara, što je pomjerilo cijelu budžetsku godinu u smislu trošenja sredstava, tako da neki projekti iz objektivnih razloga nisu mogli biti realizirani, pa su morali biti preneeeni u Budžet naredne godine.