"Valter"

Idemo zajedno

Vlada usvojila naredbu Kriznog štaba: Ograničeno kretanje u Tuzlanskom kantonu

Spread the love

Kako bi odgovorila na novonastalu epidemiološku situaciju, te smanjila mogućnosti za širenje korona virusa, Vlada je danas usvojila naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona te, kretanje stanovništva na području Tuzlanskog kantona ograničila u  vremenu od 21:00 do 05:00 sati narednog dana.

Iz zabrane kretanja u spomenutom periodu izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju  epidemije COVID na području TK, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama,  međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Naredbom je predviđeno da uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID, uposlenici  kojima  se proces rada odvija

u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavaca za kretanje u periodu  od 21:00 pa do 5:00 sati  ujutro  narednog  dana. Ovenaredbe se primjenjuju od 20.03.2021. godine, a važe do 29.03.2021. godine.

Uz navedeno današnjom naredbom do daljnjeg su zabrane posjete domovima za stare i iznemogle osobe na području Tuzlanskog kantona.

Vlada TK