"Valter"

Idemo zajedno

5. maj – Evropski dan samostalnog života, obilježen u Tuzli

Spread the love
  1. maj – Evropski dan samostalnog života predstavlja godišnji događaj kojim se utiče na podizanje svijesti o pravu na samostalan život i značaju samostalnog života za osobe sa invaliditetom.

Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla realizuje pilot-projekat: „Personalna asistencija – preduslov za samostalan život osoba s invaliditetom“ uz podršku Ambasade Švicarske, a glavni cilj projekta je doprinijeti socijalnoj uključenosti, zapošljavanju i kvaliteti života osoba s invaliditetom korištenjem usluge personalne asistencije.

Bosna i Hercegovina je potpisala i ratificirala Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom koja u članu 19 kaže da je pravo na samostalan život jedno od osnovnih ljudskih prava. Uprkos tome, osobe s invaliditetom u društvu BiH imaju mnogo prepreka za samostalni život i oslonjeni su najviše na pomoć i podršku od strane svojih porodica.

Principi filozofije samostalnog života su: pravo na izbor, samostalno donošenje odluka, kontrola, odgovornost i pravo na grešku.

Kada se ispoštuje ovih pet principa onda se može govoriti o filozofiji samostalnog života i u tom trenutku svako društvo i država može govoriti o tome da je omogućila i ispoštovala osnovna ljudska prava osoba s invaliditetom.

U okviru projekta je omogućeno da 15 mladih osoba s invaliditetom iskusi život uz podršku svojih personalnih asistenata, a kojima je to bila prilika za radni angažman. Iako je to bilo simbolično, 50 sati personalne asistencije, oni su oduševljeni i kako kažu, doživjeli su lijepe promjene jer su mogli da isplanraju to vrijeme upravo onako kako sami žele, a ne da čekaju da im neko pomogne. Uglavnom, svi se slažu da imati personalnog asistenta znači jedan kvalitetan i ispunjen život.

Imali smo cilj još jednom podsjetiti i ukazati na to da je invaliditet vidljiv tek uslijed prepreka okoline  a da uz personalnu asistenciju i ostalu adekvatnu podršku, osobe s invaliditetom mogu dati doprinos zajednici i živjeti samostalan i dostojanstven život.

Adisa Kišić, koordinatorica projekta

I.C. „Lotos“ Tuzla