"Valter"

Idemo zajedno

EPBiH – uvezivanje radnog staža za radnike rudnika Koncerna

Spread the love

Ispunjavajući obaveze iz Sporazuma o nastavku restrukturiranja rudnika, potpisanim sa Sindikatom
radnika rudnika FBiH 19. maja 2021. godine, JP Elektroprivreda BiH obratila se Vladi Federacije BiH s
molbom za donošenje odluke o uvezivanju radnog staža za 120 radnika rudnika „Kreka“, „Kakanj“,
„Breza“, „Zenica“ i „Abid Lolić“, uplatom zaostalih obaveza za PIO/MIO u ukupnom iznosu 4,22
miliona KM.
Odobravanjem uvezivanja radnog staža uplatom doprinosa za PIO/MIO u iznosu 2,25 miliona KM biće
omogućeno penzionisanje 73 radnika i uvezivanje radnog staža uplatom doprinosa za PIO/MIO u
iznosu 1,97 miliona KM za 47 radnika, kojima su izmirena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli
uslove za penzionisanje.
U skladu sa Sporazumom o nastavku restrukturiranja, JP Elektroprivreda BiH je 01. juna 2021. godine,
obezbijedila 125 miliona KM za izmirenja dijela obaveza za doprinose PIO/MIO rudnika Koncerna
EPBiH i zbrinjavanje viška uposlenih, potvrđujući odgovornost u ispunjavanju preuzetih obaveza i
čvrstu opredijeljenost u provedbi procesa.
Kako je proces restrukturiranja rudnika pokrenut s ciljem obezbjeđenja njihovog ekonomski održivog
poslovanja, a zaključeni Sporazum o njegovoj daljoj implementaciji podrazumijeva saradnju isključivo
kroz socijalni dijalog, JP Elektroprivreda BiH poziva partnere u procesu, prvenstveno uposlenike
rudnika i Sindikat, na poštivanje Sporazuma, ispunjavanje obaveza, predan i odgovoran pristup. U
protivnom, opstruiranje procesa i eventualno odustajanje od njegove provedbe, dovodi u pitanje dalju
proizvodnju električne energije što će značajno ugroziti pouzdanost elektroenergetskog sistema države i
Federacije BiH, i stabilnost u snabdijevanju građana i privrednih subjekata.
Neodgovoran pristup u provedbi procesa restrukturiranja dovodi u pitanje i ispunjavanje obaveza BiH u
vezi sa provedbom energetske tranzicije i ispunjavanja jasnih ciljeva i politika EU u pogledu
smanjivanja korištenja uglja za proizvodnju električne energije do potpunog prestanka upotrebe.