"Valter"

Idemo zajedno

Međunarodna rejting agencija Moody’s potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine

Spread the love

Međunarodna rejting agencija Moody’s potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, „B3“ sa stabilnim izgledima.

Centralna banka je prepoznata kao institucija koja efikasno implementira aranžman valutnog odbora i koja uživa visok nivo kredibiliteta, te je prepoznata kao pozitivan faktor snage institucija i uprave.

Fiskalna snaga zemlje je ocijenjena boljom u poređenju sa zemljama istog suverenog rejtinga. Blagi budžetski suficiti iz ranijih perioda i struktura i nivo javnog duga kreirali su fiskalni prostor za odgovor na pandemiju, bez značajnog porasta fiskalnih ranjivosti.

Također, međunarodna rejting agencija Standard & Poor’s potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, „B“ sa stabilnim izgledima. Izgledi su trenutno stabilni jer se ocijenilo kako makroekonomski uticaj pandemije i još uvijek održivi nivo vladine zaduženosti u značajnoj mjeri stvaraju protutežu pomenutim faktorima rizika.

U ocjeni ove rejting agencije je navedeno da valutni odbor koji provodi Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavlja važno sidro ekonomske politike u BiH.