"Valter"

Idemo zajedno

Evropska unija je uručila Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla donaciju u vrijednosti od 373.000 KM

Spread the love

U borbi protiv korone virusa. Uručena su 4 respiratora, dva ultrazvučna aparata i jedan DNK ekstrakt.
Dva ultrazvučna aparata će biti smješteni na ginekologiji gdje su smještene trudnice, kao veoma osjetljiva populacija, a drugi aparat će biti instaliran u COVID ambulanti.
-Ovo je dio naše kontinuirane pomoći koju pružamo BiH u zarazi s COVID-19. Mi smo do sada investirali
već 7 miliona eura u pomoć za BiH u okviru našeg osiguranja medicinske opreme BiH.Pored pomoći u
zdravstvu mi također pružamo pomoć i ekonomsku BiH zbog velikih problema sa oporavkom . Evropska
unija do sada je pružila pomoć od 73 miliona eura za održavanje radnih mjesta. Pružiti ćemo još 250
miliona pomoći za generalnu makroekonomsku pomoć i oporavak – kazao je Nikolas Bizel iz Delegacije
Evropske unije u BiH.


Pomoć u ovim vrijednim aparatima olakšati će nam rad i doprinjeti će ubrzanju rezultata PCR testiranje,
a to nam je falilo od samog početka. Sve što smo dobili kao donaciju od strane EU Zaista je blo veoma
kvalitetno, pa im dugujemo zahvalnost- naglasio je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla , prof
dr. Vahid Jusufović.

Izvor: Duška Rebić