"Valter"

Idemo zajedno

Fati Orlović će biti dodijeljena Povelja Tuzlanskog kantona

Spread the love

Najveće priznanje Povelja Tuzlanskog kantona će se dodijeliti Fati Orlović. Tako je jednoglasno usvojila odluku Skupština Tuzlanskog kantona koja je donesena na inicijativu Midhata Čauševića I Šekiba Umihanića, zastupnika Kluba Stranke Demokratske akcije.
Povelja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, u povodu Dana državnosti.

Fata Orlović će biti treća osoba koja će dobiti Povelju Tuzlanskog kantona, a do sada su dobitnice bile Razija Mujanović i profesorica Mirsada Hukić.
Valter/Duška REBIĆ