"Valter"

Idemo zajedno

Foto dana, subota 22.02.2020. logorska vatra, Tarevac