"Valter"

Idemo zajedno

GO HDZ BIH Tuzla, poziv prema JKP Komunalc za čišćenje snijega

Spread the love

GO HDZ BiH Tuzla poziva nadležne gradske službe i JKP Komunalac da
posipanjem soli i čišćenjem prometnica omogući normalno odvijanje
prometa u visinskim naseljenim mjestima.
Naime, u MZ i naseljima koja su u višim zonama kao što su Gornja
Obodnica, Donja Obodnica, Breške, Dokanj, Tetima, Grabovica, Gornja
Lipnica, Srednja Lipnica, Par Selo, Gornji Slavinovići, kao i mnoga
druga naselja ugaženi snijeg koji se pretvara u poledicu otežava
odvijanje prometa i uzrokuje prometne nezgode koje bi se mogle
spriječiti.
Budući da u užem gradskom jezgru snijeg ne predstavlja problem kojeg
druga naselja imaju i da JKP Komunalac posjeduje adekvatnu mehanizaciju
potrebno je da se ulože dodatni napori kako bi gradska uprava odgovorila
zadatku osiguranja najosnovnijih potreba za svoje stanovnike.
GO HDZ BiH Tuzla još jednom podsjeća koliko bi bilo važno uspostavljanje
punkta zimske službe u visinskim zonama, a što bi dovelo do bržrg
reagiranja u mjestima koja imaju znatno izraženije probleme nego što je
to u ostatku grada.