"Valter"

Idemo zajedno

IC Lotos Tuzla novi projekat: „Pristupačna neformalna didaktička sredstva za mlade sa invaliditetom“

Spread the love

U prostorijama IC “Lotos” Tuzla održana 13.jula 2023. godine  promocija projekta „Pristupačna neformalna didaktička sredstva za mlade sa invaliditetom“ u okviru ERASMUS programa, koji
ima za cilj stvaranje neformalnih aktivnosti, alata i sistema podrške koji će unaprijediti
inkluziju i poboljšati kvalitet života mladih osoba s invaliditetom.

Na oromociji su predstavljene sveobuhvatne informacije o projektu, kao i
partnerstvo s drugim organizacijama koje su uključene u realizaciju projekta koji ima
za cilj da osnaži mlade osobe s invaliditetom i omogući im jednake mogućnosti za
učešće u društvu.
Partneri na projektu uz I.C. „Lotos“ su: Associazione ABiCi (Italija), TDM Malta,
Active Zone Outdoor (Kipar), Beyond Barriers (Albanija), Udruženje mladih sa
invaliditetom Crne Gore.
Projekat je nastao na osnovu istraživanja i razmjene najboljih praksi među partnerima
koji rade sa mladim osobama sa invaliditetom, koji su upoznali druge organizacije
koje imaju iskustva u organizovanju i kreiranju neformalnih aktivnosti i alata.
Obzirom na to da se osobe sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu i Južnoj Evropi
suočavaju sa mnogim zajedničkim izazovima, ključno je projektom doprinijeti
osiguravanju dostupnih materijala za obuku, stvaranju podsticajnog okruženja i novih
alata za rad na razvoju svakog lokalnog društva, doprinoseći uključivanju i osiguranju
punog i ravnopravnog učešća osoba s invaliditetom u svim sferama društva.
Projektom će se uticati na podizanje kapaciteta organizacija koje rade sa mladima
van okvira formalnog učenja i koje će zajedno razvijati Priručnik sa novim didaktičkim neformalnim alatima u obrazovanju, kroz prilagođene aktivnosti za osobe sa invaliditetom, što će omogućiti veće učešće za sve.
Cilj je uvođenje inovacija kreiranjem obrazovnih alata/aktivnosti dostupnih mladima
sa invaliditetom, ali i svim mladim ljudima. To će unaprijediti kvalitetan nivo
obrazovanja koje pružaju uključene organizacije i kvalitet rada s mladima na svim
obuhvaćenim teritorijama. Priručnik će biti zasnovan na aktivnostima neformalnog i
formalnog učenja, elektronski dostupan za preuzimanje za svakoga, i to će biti prilika
za sve omladinske organizacije širom Evrope i svijeta da unesu inovacije u svoj
pristup i predlože inkluzivnije aktivnosti za mlade osobe sa invaliditetom.
Mobilna aplikacija koja će biti kreirana bit će inovacija za kategoriju osoba s
invaliditetom koje će je testirati i koristiti za pronalaženje usluga slobodnih i dostupnih
svima.
Virtuelna saradnja i eksperimentisanje su važni, a digitalna transformacija i
unapređenje zbog COVID-19 su bili zaista neophodni i hitni.
Osobe s invaliditetom, nažalost, najčešće nailaze na poteškoće u korištenju
dostupnih digitalnih alata i platformi, a ovaj projekat kao jedan od glavnih planiranih
rezutata ima kreiranje mobilne aplikacije koja prikuplja i predlaže usluge i
aktivnosti koje će biti dostupni njima i svima u njihovim područjima. Vjerujemo da
će to unaprijediti njihov pristup digitalnim informacijama i uvesti potpuno novi alat za
podršku, uključenost i ravnopravne mogućnosti osoba s invaliditetom.

Nešto više o ovom projektu rekli su nam: Adisa Kišić, Suvad Zahirović, Sandra Marković i Zumreta Galijašević-Baluković… /VIDEO/: