"Valter"

Idemo zajedno

Informativni centar “Lotos” Tuzla, druženje sa građanima Tuzle na Trgu Slobode

Spread the love
Na poziv Informativnog centra “Lotos” Tuzla,  građanima Tuzle da im se pridruže, a koji su se i odazvali, jučer četvrtak 15. jula 2021. godine na Trgu Slobode u Tuzli u periodu od 18:00 do 21:00 sati, gdje je obilježen jedinstven događaj koji je imao za cilj da upozna građane sa kojim poteškoćama se susreću osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu.
Upriličeni su sadržaji koji su koncipirani na interakciju sa građanima na način da su direktno predstavljeni izazove sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u svakodnevnom funkcionisanju i jasno ilustrirane činjenice, da li su osobama sa invaliditetom pružene iste mogućnosti.
Ovaj događaj i kampanja pod nazivom  “Ravnopravno-različiti” se provodi u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” koju finansira Evropska unija, a provodi Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana “Nešto Više”.
Cilj ovog projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se postigao što veći nivo njihove uključenosti u procesu evropskih integracija, fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.
Kampanja integrira događaje na podizanju svijesti o pravima osoba sa invaliditetom i zagovaranje za rješavanje specifičnih izazova koje se tiču inkluzije osoba sa invaliditetom.

Kolike su poteškoće osoba sa invaliditetom koje koriste kolica najbolje nam je prezentovala sportska trenerica Kada Selimović Delić, da pored velikih napora nije uspjela savladati prepreku visine na trotoaru, a savladala ju je tek uz pomoć druge osobe, što se vidi iz dole prikazanog videu.