"Valter"

Idemo zajedno

Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, saopštenje

Spread the love

Povodom aktuelne epidemiološke situacije izazvane pojavom koronavirusa, Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, sa sjednice održane 12.06.2020. godine upućuje sljedeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Grada Tuzla smatra da se u slučaju eventualnog razmatranja i uvođenja novih restriktivnih mjera zbog mogućeg pogoršanja epidemiološke situacije izazvane pojavom koronavirusa ne smiju uvoditi restriktivne mjere koje će se ogledati u zabrani rada javnim ustanovama i institucijama i obavljanja djelatnosti poslovnim subjekatima, obzirom da bi to direktno dovelo do kršenja prava na rad iz tačke II Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Komisija za ljudska prava i slobode napominje da su restriktivne mjere zabrane rada i obavljanja djelatnosti određenim poslovnim subjektima  koje su ranije bile na snazi prouzrokovale nesagledive ekonomske posljedice, koje se ogledaju u velikom broju trajno ili privremeno zatvorenih poslovnih subjekata i hiljadama otpuštenih radnika čija je egzistencija dovedena u pitanje.

Komisija za ljudska prava i slobode smatra da je potrebno omogućiti obavljanje djelatnosti i onim poslovnim subjektima kojima je to još uvijek zabranjeno, kao što su kina i pozorišta i ostalim subjektima uz poštovanje svih propisanih epidemiološko – zaštitnih mjera.

Komisija za ljudska prava i slobode se oštro protivi i eventualnom uvođenju restriktivnih mjera ograničavanja slobode kretanja određenim kategorijama stanovništva, obzirom da sloboda kretanja predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava zajamčenih Ustavom Bosne i Hercegovine i svim međunarodnim i evropskim konvencijama o ljudskim pravima.

Komisija za ljudska prava i slobode je stava da je, u slučaju eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije izazvane pojavom koronavirusa, umjesto uvođenja rastriktivnih mjera, potrebno putem inspekcijskih i drugih nadležnih organa pojačati kontrolu svih poslovnih subjekata i insistirati na poštovanju propisanih epidemiološko – zaštitnih mjera (držanje fizičke distance, redovne dezinfekcije svih javnih prostora i nošenje zaštitnih maski).

Komisijaza ljudska prava i slobode je ovu preporuku uputila na znanje i postupanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva, Kriznom štabu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Gradskom štabu civilne zaštite Tuzla.

Komisija za ljudska prava i slobode apeluje na građane da se, u cilju zaštite ličnog i javnog zdravlja, obavezno pridržavaju svih epidemiološko – zaštitnih mjera i uputa izdatih od strane nadležnih organa.

 

 

 

                                                                              PREDSJEDNIK KOMISIJE

 

                                                                                                                                                 Mirnes Ajanović