"Valter"

Idemo zajedno

Na praktičnoj nastavi sa studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Spread the love

Danas druženje sa  studentima IV-e godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa odsijeka Specijalna edukacija i rehabilitacija, u okviru predmeta “Orijentacija i mobilitet osoba oštećena vida II” sa Dr.sci Amelom Teskeredžić, redovnom profesoricim i Dr.sci Hurmom Begić Jahić, višom asistenticom izučavaju metode i tehnike za orijentaciju i mobilitet osoba oštećena vida. Kada je u pitanju prktični dio navedenog predmeta, koji se odnosi na primjenu bijelog štapa u orijentaciji i mobilitetu osoba oštećena vida, jedan dio vježbi se izvodi na Slanoj banji, Tuzla. Cilj predmeta je da studenti steknu teorijska i praktična znanja koja će sutra primijeniti u radu sa osobama oštećena vida i time doprinijeti njihovom samostalnom kretanju i funkcionisanju.