"Valter"

Idemo zajedno

Na Univerzitetu u Tuzli danas promovisano devet doktoranada i doktorandica

Spread the love
Na Univerzitetu u Tuzli danas je održana promocija devet doktoranada i doktorandica koji su doktorsku disertaciju odbranili na jednom od fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Promociji je prisustvovao ministar za obrazovanje i nauku u Vladi Tuzlanskog kantona, profesor doktor Elvis Baraković. Prisutnima se, pored ministra, obratila i rektorica Univerziteta u Tuzli, profesorica doktorica Nermina Hadžigrahić.
Promovirani su doktori iz oblasti pravnih nauka, medicinskih nauka, društvenih nauka iz područja logopedije i socijalne pedagogije, prirodnih nauka iz područja biologije i farmaceutskih nauka. U ime doktoranada/ica, prisutnima se obratila doktorica društvenih nauka iz područja prava, Ervina Halilović.
U čast doktora nauka promovisani su slijedeći kandidati:
Dr. sci. Sabina Šehić,
Dr. sci. Vildana Hadžić,
Dr. sci. Fahrudin Salihović,
Dr. sci. Ervina Halilović,
Dr. sci. Maja Sulejmanović,
Dr. sci. Rijad Joldić,
Dr. sci. Enis Međedović,
Dr. sci. Maja Brkić,
Dr. sci. Emir Trnačević.
Kulturno umjetnički program upotpunili su učenici Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla.