"Valter"

Idemo zajedno

Nakon reakcije javnosti: Vlada TK povukla odluku o imenovanju direktora penzionera

Spread the love

Nakon velikog broja negodovanja i komentara u medijima i društvenim mrežama Vlada Tuzlanskog kantona  poništila ranije donesenu Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za imenovanje Muniba Efendića na položaj direktora ove Javne ustanove.

Također, Vlada je zadužila Upravni odbor ove Javne ustanove da preispita svoju Odluku kojom je Efendić izabran i imenovan na poziciju direktora, te da u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem donese odgovarajuću odluku.