"Valter"

Idemo zajedno

Počeli radovi u Rudarskoj ulici i radovi na semaforizaciji raskrsnice Paša bunar

Spread the love

Prije dva dana počeli su radovi na sanaciji Rudarske ulice u Tuzli. U okviru radova predviđena jezamjena postojećih vodovodnih cijevi u dužini od 250 metara, zamjena oba kanalizaciona kolektora sa odvodnicima, odnosno priključcima na glavni fekalni odvodnik, koji ide desnom obalom Jale, te semaforizacija i uređenje raskrsnice koja vodi ka naseljima Irac i Paša bunar.

Radove su danas obišli gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović i šef odjeljenja za izgradnju u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, Nedžad Delić. Tom prilikom, gradonačelnik je izjavio: „Mi nastavljamo sa tempom ulaganja čak oko 30 miliona maraka u izgradnju komunalnih objekata. Oko 14,4 miliona su investicije Grada, preko 13 miliona KM investira JP Vodovod i kanalizacija, a ostatak su investicije Centralnog grijanja. To je dobro za unapređenje kvaliteta života naših građana, ali je dobro i za firme koje su angažovane na ovim poslovima kako ne bi otpuštale radnike. U toku su radovi na tri raskrsnice u gradu, ova u naselju Paša bunar je treća. Vrši se potpuna rekonstrukcija komunalne infrastrukture u ovoj ulici, vodovodne, kanalizacione i oborinske, a posebno mi je dargo da ćemo urediti raksrsnicu i izvršiti semaforizaciju. To će doprinijeti sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, naročito pješaka“.

Ugovoreni rok za završetak radova je tri mjeseca, a ukupna vrijednost investicije je 570.000 KM.

Grad Tuzla