"Valter"

Idemo zajedno

Izvještaj sa press konferencije Bosanske stranke, BOSS Tuzla

Spread the love

Zbog nedovoljne informisanosti birača o nenarodnoj vladavini stranaka koje su trebale biti
alternativa vladajućim nacionalnim strankama, a koje su takođe zloupotrebljavale povjerenje
građana i time postale iste ili još gore od nacionalnih, BOSS će iz svoje arhive podsjetiti
građane na dio nedemokratske i izdajničke, ali i (anti)fašističke vlasti u jednoj od
predstavničkih institucija u BiH.
Za prezentiranje nemoralnosti djelovanja vladajućeg SDP-a u svim mandatima
Opštinskog/Gradskog vijeća Tuzla potrebno je više stotina stranica, ali će zbog ekonomičnosti
BOSS u narednom periodu putem saopštenja za javnost podsjetiti građane na konkretne
činjenice o nemoralnom djelovanju vlasti, što će se prezentirati u prvom dijelu od 30 tačaka
pod nazivom HRONOLOGIJA ZLA SDP-a, a sve pod sveobuhvatnim nazivom KORUPCIJA
IMA SVOJE IME – SDP. Brojne dokaze o nemoralnoj vladavini SDP-a koji obavezuju da
SDP MORA PASTI, građani mogu pogledati na web stranici boss.ba i u stenogramima
sjednica Vijeća, kako bi se svi uvjerili u višedecenijski totalitarizam SDP i gradonačelnika
Jasmina Imamovića koji prerasta u tiraniju i teror. Međutim, potrebno je, da se ne zaboravi, i
konkretno ponovno javno prezentiranje nemoralnog djelovanja vlasti, kao svojevrstan poziv
građanima da na izborima kazne licemjerne, nenarodne i izdajničke politike vladajućih
stranaka, kako bi se poslala jasna poruka i opomena svim strankama i političarima – da se
građani ne smiju izdati!!! Nakon završene prezentacije I dijela građanima će se dostaviti i
letak od preko 23.000 karaktera.

25. 9. 2020. Muamer Dedić, Press BOSS-