"Valter"

Idemo zajedno

Ponovo “Karton revolucija”: Poziv građanima da se upišu u “Knjigu žalosti”

Spread the love

U utorak 03.08.2021. godine aktivisti i aktivistkinje „Karton revolucije“ će na Trgu Slobode u Tuzli sa početkom u 20.00 sati, realizovati uličnu akciju kojom će pozvati građane i građanke Tuzle da se upišu u „Knjigu žalosti“ za sve žene ali i muškarce koje zbog prisustva korupcije i nepotizma u zdravstvenom sektoru prvenstveno u Domu zdravlja Tuzla nisu bili u prilici dobiti kvalitetnu zdravstvenu uslugu što je imalo direktne negativne posljedice na njihovo zdravlje i život. Građani će imati priliku u knjizi žalosti i uputiti poruku nadležnim institucijama a ista će biti poslana menadžmentu Doma zdravlja Tuzla.

Kao što vam je poznato u Tuzli je prisutan višegodišnji problem potpunog kolapsa zdravstvenog sektora u domenu primarne zdravstvene zaštite žena na odijelu radiologije (mamografi) gdje su liste čekanja beskonačne a tehnički i ljudski resursi nedovoljni za obavljanje navedene usluge. Pored višemjesečnog ukazivanja na konkretan problem nisu se desili konkretni pomaci, a menadžment Doma zdravlja se svjesno odbija suočiti sa problemom kroz opravdanje da navedena usluga nije u njihovoj nadležnosti iako istu sprovode, pacijentice se upućuju od strane porodičnih ljekara u Dom zdravlja, Dom zdravlja dobija sredstva za navedenu uslugu i čak prima donacije za sprovođenje navedene usluge.

U maju mjesecu Dom zdravlja Tuzla je dobio novi mamografski aparat koji nikada nije stavljen u funkciju a i da jeste u ustanovi nema dovoljno stručnog kadra koje bi moglo na odgovarajući način rukovoditi istim i odgovoriti svim drugim potrebama.

Kroz navedenu aktivnost želimo ponovo ukazati na navedeni problem, pozvati na rješavanje istog ali i ukazati na prisutnost korupcije i nepotizma u zdravstvu uopšteno.

Također ćemo iskoristiti priliku da pozovemo proslavljenog košarkaša Jusufa Nurkića da povuče svoju donaciju mamografa ukoliko se isti hitno ne stavi na raspolaganje građankama Tuzle i na taj način dodatno alarmira odgovorne na situaciju u konkretnom slučaju.

Na uličnoj akciji javnost ćemo obavijestiti i o informacijama koje su dostavljene Tužilaštvu Tuzlanskog kantona vezano za konkretan slučaj “mamografi”.

Pored navedenih činjenica na uličnoj akciji želimo ukazati i na korupciju i nepotizam u drugim segmentima zdravstvene zaštite kao i zdravstvenom sektoru uopće.