"Valter"

Idemo zajedno

Predstavnički dom usvojio zakon o roditeljima njegovateljima

Spread the love

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je na sjednici usvojio predloženi zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH.

Cilj zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status “roditelja njegovatelja”, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju osobe s invaliditetom ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje i to do njegove navršene 65. godine života neovisno od godine starosti tog djeteta.

Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini neto najniže plate u FBiH, pravo na PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Roditelji će imati naknadu, doprinose za PIO i zdravstvo i pravo na penziju, ali važnije od svega dobit će priznat status i da su prepoznati kao važan dio našeg društva,