"Valter"

Idemo zajedno

Promocija 15 doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli

Spread the love

Svečanim činom dodjele doktorskih diploma na čast doktora nauka, 20. decembra 2019. godine, Univerzitet u Tuzli promovirao je 15 doktorskih kandidata koji su odbranili doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Svečanu ceremoniju promocije doktora nauka otvorila je Rektorica Univerziteta u Tuzli,   prof. dr. Nermina Hadžigrahić, govoreći o značaju obilježavanja jednog od najznačajnijih uspjeha u naučnom usavršavanju, kao i značaju ovakvih promocija za Univerzitet u Tuzli.

„Svaki put kada promoviramo doktore nauka mi smo posebno sretni. Svako od njih će dati svoj doprinos na mjestu na kojem rade ili Univerzitetu u Tuzli koji ostaje njihova kuća u kojoj su dobrodošli. Novi kadrovi se uvode u svijet nauke, akademska zajednica postaje snažnija i bogatija, i koliko god da je današnji dan značajan za svakog od kolega koji će danas primiti diplomu, značaj za Univerzitet je još veći. Naši doktori nauka, koji će danas zasluženo dobiti diplome, sudjelovat će u procesu stvaranja novih vrijednosti“, kazala je Rektorica Hadžigrahić.U ime Ministarstva obrazovanja i nauke Vlade Tuzlanskog kantona, prisutnima se obratila ministrica obrazovanja i nauke profesorica Fahreta Brašnjić. Na početku svečanosti akademsku himnu Gaudeamus izvela je sopranistica Dženana Huseinagić uz pratnju Nudžejme Huseinagić na klaviru, a kompoziciju Valcer broj 8 autora Agustina Barriosa koju je na gitari izveo učenik Srednje muzičke škole Čestimir Mirko Dušek, Edmir Begović u klasi profesora Elvisa Sivčevića.

Prilikom svečane ceremonije promovirane doktore nauka predstavljali su dekani i prodekani fakulteta koji su govorili o biografskim podacima doktoranada, naučnom i stručnom radu, te o doktorskim disertacijama i doprinosu doktorskih disertacija nauci. Doktorske diplome danas promoviranim doktorima nauka uručila je Rektorica  Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof.

U ime promoviranih doktora nauka, prisutnim se obratila dr.sc. Ermina Cilović Kozarević.