"Valter"

Idemo zajedno

Promocija novih publikacija Instituta za historiju Bosne i Hercegovine

Spread the love

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je održana Promocija novih publikacija Instituta za historiju Bosne i Hercegovine.

Na promociji su postavljene šest publikacija koje je predstavio direktor Instituta za historiju BiH dr. Sedad Bešlija.

Posjetiocima su predstavljene publikacije: “Bosansko kraljevstvo i srpska despotovina” autor Enes Dedić, “Zvornički Sandžak u XVII stoljeću” autor Kemal Bašić, “Biti kadija u krščanskom carstvu” autorica Hana Younis, “Bankarstvo u Bosni i Hercegovini u periodu austrougarske uprave” autor Muhamed Nametak, “Istorija djetinstva u Bosni i Hercegovini 1878-1911”. autorice Sanja Dujmović i “Branko Mikulić politička biografija 1965-1989”, autorica Dženita Sarač-Rujanac.

Promotori ovih publikacija su bili: dr. Nedim Rabić, prof.dr. Izet Šabotić, dr. Dženita Sarač-Rujanac, dr. Sanja Dujmović, prof.dr. Adnan Jahić i prof. dr. Sead Selimović.

Prisutne je pozdravila i zahvalila se na donaciji publikacija, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nihada Delibegović Džanić.