"Valter"

Idemo zajedno

Samozvani predsjednik Sindikata “Borac za prava radnika”

Spread the love

Samoprozvani čelnik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović dok se lažno zalaže za povećanje minimalnih plaća, svakog mjeseca inkasira više od pet prosječnih radničkih plaća, pokazuju relevantni podaci o primanjima u 2017. i 2018. godini.

Tokom 2017.g. njegova prosječna mjesečna primanja iznosila su oko 3.400 KM, u šta su uračunata i primanja na osnovu samostalnih djelatnosti u prosječnom iznosu od oko 1.800 KM  mjesečno. Zanimljivo je da je od 31. marta do 30. juna 2018. godine od Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH naplatio 6.964 KM, što i nije loše za nekog ko se za prava radnika „bori volonterski.“

Međutim, tu nije kraj namjerama Šatorovića i njegovog mentora i saradnikaIsmeta Bajramovića, da iscijede sindikalni pokret, imovinu i do kraja unište sve organizirane pokušaje borbe za radnička prava.

– Naime, Šatorović je, nakon što je Bajramović to godinama radio, ali u određenom smislu „ispod žita“, sada vrlo otvoreno stao u stroj Socijaldemokratske partije (SDP) i njihovih populističkih pokušaja da se povećanjem minimalne plaće kupi poneki glas. Zbog čega bi se osoba koja sindikat koristi za vlastito bogaćenje uplitala u političke inicijative jedne strane, osim ako u tome vidi vlastiti interes?  Javnost je upoznata da je sindikat na čijem je čelu Šatorović pravomoćno kažnjen za poreske prevare. Šatorović, očito u priklanjanju SDP-u, ne samo da traži tlo na kojem može nastaviti skrivati svoja enormna primanja nego i osigurati zaštitu zbog kršenja zakona – kaže predsjednik Sindikata Solidarnost Sakib Kopić.