"Valter"

Idemo zajedno

Svečana promocija diplomanata IPI akademije Tuzla

Spread the love

U prostorijama Internacionalne poslovno – informacione akademije Tuzla 15. decembra/prosinca 2021. godine održana je peta svečana promocija diplomanata. Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine i akademske himne Gaudeamus igitur, diplomantima se obratila direktorica IPI akademije Emina Šarić, koja ih je pozvala da se i dalje usavršavaju i školuju.

Diplome su dodijeljene: Damiru Kovčiću, Mirnesu Mujiću, Rašidi Ribić, Mahiru Piriću, Jasminu Čičkušiću, Ervinu Dediću, Edini Karić, Denisi Karić, Šejli Džafić, Adisu Berberoviću, Emini Salkanović, Amaru Begoviću, Amaru Mazaloviću, Azri Aganović, Samiri Hasanović, Amini Kušljugić, Armini Kovačević, Adni Baraković, Željku Pavljaševiću, Arneli Softić, Erdinu Karijaševiću, Mehi Malčinoviću, Dajani Slišković, Emiru Suljagiću, Arminu Zoniću, Mahiru Smajiću, Emini Ramić, Muhamedu Isabegoviću, Adiju Efendiću, Senidi Pozderović, Aldini Suljić, Adnanu Šiljiću, Ivanu Pejiću, Adni Đulović, Muhidinu Unkiću, Gordani Đurić, Fatmiru Hajdareviću i Idrizu Mehmedoviću.

Diplome su dodijeljene na studijskim programima: Tržišne komunikacije, Savremeno poslovanje i informatički menadžment, Informacione tehnologije i Informatika i računarstvo.