"Valter"

Idemo zajedno

U Tuzli održana tribina „Principi izmjene Ustava Bosne i Hercegovine“

Spread the love

U organizaciji  Pokret za ravnopravnost BiH, odnosno Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Forum parlamentaraca BiH 1990, Hrvatsko narodno vijeće i Srpsko građansko vijeće u Narodnom pozorištu u Tuzli održana javna tribina, Principi izmjene Ustava Bosne i Hercegovine.

Učesnici ove tribine bili su prof. dr. Kasim Trnka, Zoran Jovanović, Stipe Prlić, prof. dr. Ivo Komšić, Miro Lazović, Petar Matanović i Vehid Šehić.

Održavanjem javnih tribina „Principi izmjene Ustava Bosne i Hercegovine“,  nastoje se animirati građani da daju podršku promjenama Ustava BiH, koji neće afirmirati etničke politike, nego brisati sve diskriminacije kako bi svi građani BiH bili ravnopravni u izbornom procesu.

Građani podršku ovoj akciji mogu dati potpisivanjem peticije  na ovom linku 

Povodom ove tribine prof. dr Kasim Trnka i Miro Lazović su izjavili:

Uvod u tribinu Ivana Milosavljević izvela dio monodrame: Kraljica Katarina Kosača