"Valter"

Idemo zajedno

Vidi li se kraj problemima oko ulaza u zgrade osobama sa invaliditetom

Spread the love
Prije izvjesnog vremena postavili sam par puta postove o prilazu osoba sa invaliditetom u zgradama koje imaju stepenice do ulaza u zgradu. Malo zgrada ima ugrađene prilaze sa odgovarajućim rampama za ulaz licima sa invaliditetom i teškoćamo koje ta lica imaju da dođu do svojih stanova.
Drago nam je da je usvojena inicijativa na sjednici GV Tuzla, prof.dr. Senada Mehmedinovića za rješenje svih ulaza u zgradama licima sa invaliditetom, te ovim putem molimo sva lica, stanare i  firme za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama, da se angažuju da se pomogne svim osobama sa invaliditetom, pogotovo što Grad Tuzla investira u ovaj projekat 95 % sredstava za uklanjanjanja arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom a sve ostalo možete pogledati na linku ispod ovog teksta.
 Grad Tuzla je na inicijativu vijećnika prof.dr. Senada Mehmedinovića raspisao Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle etažnim vlasnicima kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području grada Tuzle za subvencioniranje troškova sanacije rampe (kosine) i drugih sistema za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (uklanjanje arhitektonske barijere).
Pozivamo sve osobe sa invaliditetom da proprate ovaj javni poziv koji ostaje otvoren do 04.05.2022. godine.