"Valter"

Idemo zajedno

Za sada nema povećanja penzija/mirovina

Spread the love

Reakcija predsjednika IO Saveza Udruženja penzionera TK-a Huse Haliloviće na obećano povećanje penzija-mirovina u Federaciji BiH.

“Tražimo da pod hitno u proceruru dođe do izmjena I dopuna zakona o PIO/ MIO to jest da se mijenja član 80 gdje će se olakšati, ublažiti ili pojednostaviti ti kriteriji , gdje neće biti uslov da dvije godine uzastopno pozitivan BDP, nego da bude samo obuhvaćen rast troškova života. Izmjene i dopune zakona su trebale da budu gotove u oktobru ili novembru prošle godine, međutim zbog situacije sa politikom i pandemijom do toga nije došlo. nadano se da neće biti upitno vanredno usklađivanje penzija- mirovina u ovoj godini”.

Da podsjetimo, iz  Federalnog zavoda  penzionog  i invalidskog osiguranje isplata penzija će biti 5. februara kako je to do sada bila i praksa, a iako su najavili da će doći do povećanja istih,  do njega  za sada neće doći.