"Valter"

Idemo zajedno

Zavod zdravstvenog osiguranja KS – PCR testiranje i u privatnim laboratorijama, šta se čeka u TK

Spread the love

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo osigurao je sredstva, te u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, proveo postupak za ugovaranje usluga PCR testiranja s certificiranim privatnim laboratorijama.

U izuzetno otežanim uslovima, usljed trenutne higijensko-epidemiološke situacije, razumijevajući hitnost te uloživši maksimalne napore, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je, u skladu sa Zaključkom Vlade KS, u roku od pet dana uspio pripremiti i donijeti izmjene Plana nabavki za 2020. godinu te raspisati Javni poziv za usluge PCR testiranja, saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Tokom vikenda, zaključeni su ugovori s tri privatne laboratorije: Privatni mikrobiološko parazitološki laboratorij, PZU “Eurofarm-Centar Poliklinika” te Privatna Zdravstvena ustanova Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje “Nalaz”.

Tokom današnjeg dana očekuje se potpisavanje ugovora sa još jednom laboratorijom,  Zdravstvenom ustanovom “ALEA Dr. Kandić”.

Imajući u vidu da je Javni poziv otvoren 14 dana, iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS pozivaju i sve ostale koji ispunjavaju uslove da se prijave, dostave svoje ponude i zaključe ugovore sa Zavodom.

Na ovaj način smo osigurali da se izvrši analiza svih prikupljenih uzoraka u JU Dom zdravlja KS, od kojih su neki već prije dva dana dostavljeni u privatne laboratorije, odmah po zaključenju ugovora. Takođe, na ovaj način su u narednom periodu osigurani dostatni kapaciteti za blagovremene analize svih uzoraka uzetih od osiguranika, a sve kako bi se građanima pružila adekvatna usluga, navodi se u saopćenju.

Sve privatne laboratorije će biti uvezane u jedinstveni informacioni sistem Zavoda, tako da će građani informacije o svojim nalazima moći dobiti putem naše viber aplikacije, ukoliko se registruju za takvu vrstu prijema nalaza. Za ovu namjenu je Zavod do kraja godine osigurao dodatnih 900.000 KM.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS naglašavaju da su im interesi osiguranika Kantona Sarajevo na prvom mjestu te da su spremni raditi i danonoćno kako bi osigurali uslove za blagovremeno pružanje usluga.

U tom smislu, a putem zaključenog sporazuma sa UNDP, pokrenuli su i postupak nabavke 10.000 brzih antigenskih testova u ukupnoj vrijednosti od oko 220.000 KM. Količina od 2.000 testova je već isporučena, a u narednim danima će biti isporučeno i preostalih 8.000.

Svakako ćemo i u narednom periodu aktivno pratiti stanje, i svoje poslovanje, usluge i finansijska sredstva, u mjeri u kojoj je to u nadležnosti Zavoda, usmjeravati u skladu s prioritetima i potrebama osiguranika Kantona Sarajevo. Molimo sve građane i građanke Kantona Sarajevo da se i dalje ponašaju odgovorno, te da se svi zajedno pridržavamo mjera i preporuka zdravstvenih stručnjaka, kako bi se širenje virusa što prije zaustavilo i održalo pod kontrolom, poručili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.