"Valter"

Idemo zajedno

Albanija zabranila sječu šuma na 10 godina!

Spread the love

Da bi spasili šume, albanske vlasti su zabranile njihovu sječu i izvoz neprerađenog drveta na 10 godina. Moratorijum koji je stupio na snagu početkom ove godine, trebao bi, kako se nadaju u toj zemlji, da bude dovoljan period za oporavak narušenog šumskog fonda.

Moratorijum na sječu i izvoz
Vlasti su se, kako piše BIRN, odlučile na taj potez nakon što su šume u Albaniji teško stradale u posljednjih 25 godina uglavnom zbog nelegalne sječe, koja je, nažalost, često bila organizovana u saradnji s čuvarima šumskih područja. Prema istraživanju, koje je objavio BIRN, samo 2011. godine ilegalno je posječeno oko 1,3 miliona kubnih metara drveta – što je jednako površini od 5.000 ha i za oko 1.000 ha veća površina od one na kojoj se prostire glavni grad Tirana.

S druge strane, u istraživanju, koje je BIRN sproveo 2009. godine, korupcija i nekompetentnost navedeni su kao glavni razlozi nepreduzimanja akcija protiv nelegalne sječe šuma. “Bilo je krajnje vrijeme da zaustavimo sječu jer je pod šumama manje od 10% ukupne teritorije Albanije, dok studija iz 1943. godine navodi da se tada 83% teritorije Albanije nalazilo pod šumama”, izjavio je Sazan Guri, prvi čovjek “Građanske kancelarije za zaštitu životne sredine”, mreže od oko 20 organizacija koje su aktivno učestvovale u promociji moratorijuma na sječu šuma u toj zemlji.

Kreće pošumljavanje uništenih površina
Moratorijum je, smatra Guri, itekako važan korak za oporavak albanskih šuma. Ipak, to je samo jedan korak koji ne garantuje uspjeh jer tek sad predstoji proces pošumljavanja u koji moraju biti uključeni svi građani, a ne samo predstavnici vlasti. “U mnogim slučajevima, predstavnici vlasti i lokalnih zajednica nisu iskreni u navođenju brojeva sadnica drveća koje su posadili”, kaže Guri.

Dok traje zabrana, albanska drvna industrija mora da se okrene uvozu kako bi obezbijedila neophodnu sirovinu.