"Valter"

Idemo zajedno

Danas u Tuzli održana Izborna skupština GO Narod i Pravda Tuzla

Spread the love

Dana 08.10.2021. godine u stranačkim prostorijama GO NIP Tuzla, održana je Izborna skupšđtina/ vijeće, na kojoj su izabrani predsjednik i članovi Izvršnog odbora. Za predsjednika Izvršnog odbora izabran je dosadašnji predsjednik Povjereništva, Sabahudin Imamović, a za članove Izvršnog odbora izabrani su: Zahida Ademović, Univerzitetski profesor- potpredsjednica; Mirza Malkočević, BA ing. sigurnosti i pomoći- potpredsjednik; Suzana Ostojić, prof. engleskog jezika i književnosti- član; Malik Sakić, ing. elektrotehnike- član; Azur Korlatović, trener- član; Naida Ljuma, MA sociologije- član; Dejan Čulum, BA ekonomije- član; Mirsad Jukan, dipl. ing. rudarstva- član; Muradif Selimović, dipl.ing. tehnologije- član; Jasmina Gluhić, dipl. žurnalista- član; Jasmin Halilović, dipl. ekonomista- član; Amer Mustačević, dipl. ekonomista- član; Izborom predsjednika i članova Izvršnog odbora završeni su unutarstranački izbori na nivou gradske organizacije, čime se iz faze povjereništva, prešlo u fazu rukovođenja putem demokratski izabranih predstavnika, što će sigurno radu stranke dati jedan novi pozitivan impuls. Nakon okončanja unutarstranačkih izbora sva pažnja će biti usmjerena na pripreme za opće izbore 2022. godine. Te pripreme podrazumijevaju daljnje unapređenje rada GO NIP Tuzla u organizacionom i funkcionalnom smislu: dovršenje ustroja organizacije žena i mladih, jačanje mjesnih ogranaka, povećanje broja članova, izgradnja snažne mreže aktivista, medijsku prezentaciju stranke i sve druge aktivnosti koje će dopri nijeti da GO NIP Tuzla što spremnije dočeka predstojeće izbore. Buduće aktivnosti biće prožete sviješću da je Narod i Pravda reformistička stranka koja mora dati svoj doprinos u popravljanju teškog stanja u državi i izgradnji sistema vrijednosti koji će dugoročno biti matrica odgovornog političkog djelovanja