"Valter"

Idemo zajedno

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta

Spread the love

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022.  godinu, za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta. Pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sve neprofitne organizacije (udruženja i fondacije) sa sjedištem na području grada Tuzle. Javni poziv je otvoren 21 dan, a krajnji rok za predaju aplikacija je 9. 3. 2022. Informativni sastanak Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante održan je danas  (petak, 18.2.2022., u 10:00 sati) u prostorijama Ateljea „Ismet Mujezinović“. Potencijalni aplikanti su tokom sastanka su detaljnije upoznati sa načinom  prijavljivanja, popunjavanja prijavnih obrazaca, kriterijima i ostalim pitanjima značajnim za pravilno apliciranje i učešće na Javnom pozivu.

Izjava za medije se nije mogla dobiti od osoba koje su vodile ove razgovore.

Tekst Javnog poziva i obrazaca možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta

Prijavni obrazacJavni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta

Obrazac budžeta

Grad Tuzla