"Valter"

Idemo zajedno

STAMBENO TRŽIŠTE U BOSNI I HERCEGOVINI, s posebnim osvrtom na Sarajevo i Tuzlu

Spread the love

 

Danas u Tuzli održana promocija studije “Stambeno tržište u BiH s osvrtom na Sarajevo i Tuzlu a povodom Svjetskog dana stanovanja.

Podsjećamo da je prvi ponedjeljak u oktobru posvećen obilježavanju Dana stanovanja, na osnovu odluke Ujedinjenih nacija iz 1985. godine.

Centar za podršku organizacijama (CENZOR) se tradicionalno pridružuje ovoj globalnoj akciji, te promocijom današnje publikacije “Stambeno tržište u BiH”,

(autori: Mirza Hebib, MA iur., Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet, Lejla Ramić, MA iur., Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet, Ekrema Bilić, d.i.a. i Inra Lapo, d.i.a.) doprinosi u informisanju građana i građanki o urbanim pitanjima i        održivom razvoju, u izjavi su rekli nešto više Jasminka Tadić-Husanović, predsjednica CENZOR-a i Lejla Ramić, MA iur., Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet:

Istraživanje “Stambeno tržište u Bosni i Hercegovini” vrlo je kvalitetan doprinos stručnoj literaturi iz oblasti stanovanja u Bosni i Hercegovini, i uključuje pravnu, ekonomsku i arhitektonsko-građevinsku oblast. Autori su predstavili vrlo složenu situaciju u ovom području s nekoliko različitih aspekata, istaknuli postojeće probleme i dali preporuke za njihovo rješavanje.
Na današnjoj promociji, Jasminka Tadić-Husanović, predsjednica CENZOR-a je u pozdravnoj riječi prisutne informisala o dosadašnjim postignućima Udruženja, koje djeluje od 2014. godine, na području Tuzlanskog i Kantona Sarajevo.

U uvodnoj riječi prof.dr. Edin Osmanbegović je naglasio značaj i kompleksnost koji stoje iza ovakve publikacije, u čijem su se stvaranju autori suočavali s brojnim izazovima, imajući u vidu činjenicu da se radi o jedinstvenoj i specifičnoj publikaciji.

Promotori/autori: Mirza Hebib, (putem Zoom-a) i LejlaRamić su na zanimljiv, sistematičan, sveobuhvatan način prezentirali publikaciju, koja je podijeljena u tri međusobno povezana dijela:

  1. PRAVNI OKVIR: NADLEŽNOSTI I ZAINTERESOVANI SUDIONICI
  2. EKONOMSKA ANALIZA STAMBENOG TRŽIŠTA i
  3. STRUKTURA PONUDE SA ASPEKTA ARHITEKTURE

Diskusija prisutnih predstavnika/ca Službe Civilne zaštite Grad Tuzla, Zavoda za urbanizam Grad Tuzla, upravitelja i organizacija civilnog društva je potvrdila zainteresiranost za publikaciju, te prepoznala nužnost, važnost i kvalitetu prezentiranog sadržaja.

Promocija je polučila kvalitetnim zaključcima i preporukama, u smjeru jačanja saradnje s organima pravosuđa, nastavka zagovaranja za pozitivne izmjene zakona iz oblasti stanovanja te podizanja svijesti i educiranja etažnih vlasnika o njihovim pravima i obavezama.

Podsjećamo da je u okviru mjeseca oktobra, posvećenog obilježavanju Dana stanovanja, CENZOR objavio POZIV ZA NAGRADNI KONKURS. Pravo prijave imaju predstavnici etažnih vlasnika na području BiH, sa opisom i fotografijama primjera najorganizovanijih stanara ulaza u jedinicama kolektivnog stanovanja u vrijeme pandemije Covid-19. Prijave slati putem e-maila censorba@gmail.com do 22.10.

Objava rezultata 29.10. na društvenim mrežama CENZOR I HOLICOB.

Komisija sastavljena od 3 člana izabrat će tri najbolja primjera organizovanih stanara ulaza. Četvrti član komisije će biti široj javnost – koja će putem Facebook stranice Censor moći glasati putem svojih reakcija (50 % od ukupne konačne ocjene čine direktne reakcije na FB objavu).

Predviđene su nagrade:

  1. nagrada u vrijednosti 300 KM,
  2. nagrada u vrijednosti 200 KM i
  3. nagrada u vrijednosti 100 KM.

 

 

 

Tuzla, 14.10.2021.