"Valter"

Idemo zajedno

Razgovor sa građanima upriličili gradski vijećnici Progresivnog bloka Tuzla

Spread the love

Večeras u Plavoj sali BKC-a u Tuzli, gradski vijećnici Tuzla, Esana Kavaubašić Huskanović, Selma Ćatibušić, Admir Čavalić i Omer Berbić, održali tribinu sa građanima više Mjesnih zajednica Tuzle na temu postavljanja pitanja i inicijativa za bolji život građana Tuzle.

Vijećnici su uz zadovoljstvo posjetom na ovoj tribini u kraćim crtama obrazložili svoj dosadašnji rad u Gradskom vijeću Tuzla, te predloživši više inicijativa koje su u razmatranju na sljedeće zasjedanje Gradskog vijeća.

Građani su također uzeli učešće iznoseći probleme koji ih tište i pogađaju a prije svega pitanja: zagađenja zraka, toplifikacije, saobraćaja, očuvanja parkova i zelenila, parkiranja vozila, uređenja korita Jale, primanja naknada za gradske vijećnike i niz drugih pitanja i inicijativa.

Vijećnici su obećali da će se založiti za rješavanje što većeg broja ovih inicijativa i pitanja na sljedećim sjednicama Gradskog vijeća.

U vezi održavanja ove tribine nešto više nam je rekla gradska vijećnica Selma Ćatibušić: