"Valter"

Idemo zajedno

CIK donio naredbu: U ovim mjestima će glasovi ponovo brojati među kojima je i Tuzla

Spread the love

Centralna izborna komisija BiH je na 95. (hitnoj) sjednici održanoj 07. 12. 2020. godine, razmatrajući zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića, donijela Naredbu (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) kojom se  Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz osam osnovnih izbornih jedinica: Cazin, Bihać, Teslić, Novi Grad, Kakanj, Tuzla, Foča (FBiH) i Vareš, po kandidatima unutar liste pojedinih političkih subjekata za nivo vlasti općinsko vijeće/skupština općine  odnosno gradsko vijeće.

Ponovna brojanja će se obaviti sutra 8.12.2020. godine u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra) sa početkom u 12 sati.

Naredba će biti objavljena na web-stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.

Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH.